1

Fra Jabber-vinduet velger du koble til en enhet. Jabber ser etter en enhet du vil pare med.

2

Når en enhet oppdages, velger du del på enhet. Når du er ferdig, velger du rulle gardin menyen ved siden av tilkoblet og velger Koble fra.