1

U prozoru "Jabber" izaberite stavku Poveži se sa uređajem. Džaber traži uređaj sa kojim će se upariti.

2

Kada otkrijete uređaj, izaberite stavku Deli na uređaju. Kada završite, izaberite pašnjačke menije pored stavke Povezano i odaberite stavku Prekini vezu.