1

מהחלון המפטפט שלכם, בחרו ' התחבר להתקן '. ג'אבר מחפש מכשיר שאיתו יש לזווג.

2

כאשר מזוהה התקן, בחר באפשרות ' שתף בהתקן '. לאחר שתסיים, בחר את התפריט הנפתח לצד מחובר ובחר באפשרות התנתקות.