Нулиране на настройките на наушниците

Можете да възстановите настройките по подразбиране на наушниците си с мобилното приложение Cisco Headsets.

В Cisco Headsets изберете Settings (Настройки) > Reset Settings (Нулиране на настройките).