Mobilní aplikace Cisco Headsets umožňuje obnovit výchozí nastavení náhlavní soupravy.

1

V aplikaci Cisco Headsets vyberte Nastavení > Resetovat nastavení.

2

Posunutím tlačítka Napájení/Bluetooth dolů a zpět restartujete náhlavní soupravu.

Zapněte náhlavní soupravu Cisco 730.