Podrazumevana podešavanja slušalica možete da vratite pomoću mobilne aplikacije Cisco Headsets.

1

U Cisco slušalicamaizaberite Podešavanja > Resetuj podešavanja.

2

Pomerite prekidač za napajanje/Bluetooth nadole, a zatim nazad da biste ponovo pokrenuli slušalice.

Uključite Cisco slušalice 730.