באפשרותך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של האוזניות באמצעות היישום הנייד של Cisco אוזניות.

1

ב -Cisco אוזניות , בחר הגדרות > איפוס הגדרות.

2

יש להחליק את העוצמה /Bluetooth למטה ולאחר מכן לגבות מחדש את האוזניות.

כוח על האוזניות של Cisco 730.