Можете да използвате фонова картина на снимка по всяко време, освен когато споделяте съдържание.
1

По време на събрание плъзнете нагоре от долната част на екрана, за да излезете отСрещиАп.


 

За iOS 13 или 14 докоснете Фонова картина в картинатаИкона "Картина в картина" и след това излезете отСрещиАп.

2

Отворете приложението, което искате да използвате.


 

Плъзнете плаващия прозорец на друго място на екрана си, ако покрива приложението, което използвате. Докоснете двукратно прозореца, за да увеличите или намалите размера му.

3

Докоснете плаващия прозорец, за да се върнете към събранието.


 

Ако използвате iOS 13 или 14, докоснете плаващия прозорец и след това докоснете Фонова картина на снимкатаИкона "Картина в картина" , за да се върнете към събранието.