Du kan bruke bakgrunnsbilder i bildet når som helst unntatt når du deler innhold.
1

Under et møte sveiper du opp fra bunnen av skjermen for å avslutteMøterapp.


 

For iOS 13 eller 14 trykker du Bakgrunnsbilde-i-bildeBilde-i-bilde-ikon og avslutter deretterMøterapp.

2

Åpne appen du vil bruke.


 

Dra det flytende vinduet til et annet sted på skjermen hvis det dekker appen du bruker. Dobbelttrykk på vinduet for å øke eller redusere størrelsen.

3

Trykk på det flytende vinduet for å gå tilbake til møtet.


 

Hvis du bruker iOS 13 eller 14, trykker du det flytende vinduet og deretter Bakgrunnsbilde i bildeBilde-i-bilde-ikon for å gå tilbake til møtet.