Sliku u pozadini možete da koristite u bilo kom trenutku osim kada delite sadržaj.

1

Tokom sastanka brzo prevucite prstom od dna ekrana nagore da biste izašli iz aplikacije " Sastanci ".


 

Za iOS 13 ili 14 dodirnite pozadinsku sliku u slici, a zatimIkona "Picture-in-picture" izađite iz aplikacije " Sastanci ".

2

Otvorite aplikaciju koju želite da koristite.


 

Prevucite plutajući prozor na drugu lokaciju na ekranu ako pokriva aplikaciju koju koristite. Dodirnite dvaput prozor da biste povećali ili smanjili njegovu veličinu.

3

Dodirnite plutajući prozor da biste se vratili na sastanak.


 

Ako koristite iOS 13 ili 14, dodirnite plutajući prozor, a zatim dodirnite pozadinsku sliku u sliciIkona "Picture-in-picture" da biste se vratili na sastanak.