Музикалният режим е полезен за отдалечени музикални уроци, тестване на музикални инструменти и други ситуации, в които е важно да чуете пълния набор от музика. Устройството все още използва своите възможности за отмяна на ехото и намаляване на шума в околната среда, за да избегне необходимостта от външно оборудване, без да се нарушават производителността.

Когато режимът "Музика" не се използва, устройството филтрира допълнителните шумове и намалява вариациите на нивото на звука. Това е за целите на настройките за срещи и спомага за намаляване на разсейващия шум. Допълнителното филтриране не пречи на записаната музика, споделена като презентация чрез устройството.

1

За да използвате режим "Музика", първо го разрешете на устройството. Изберете името на устройството в горния ляв ъгъл на началния екран и отидете в Настройки > Режим музика и го включете.

2

От началния екран изберете иконата на микрофона .

Изберете Режим на музика от аудио менюто, за да го включите.За да изключите режима на музика, изберете По подразбиране от същото меню.