Hudební režim je užitečný pro vzdálené hudební lekce, testování hudebních nástrojů a další situace, kdy je důležité slyšet celou škálu hudby. Zařízení stále používá své schopnosti potlačení ozvěny a snížení šumu na pozadí prostředí, aby se zabránilo potřebě externího vybavení, aniž by se znečišování výkonu.

Pokud se režim Hudba nepoužívá, zařízení odfiltruje další zvuky a sníží odchylky hladiny zvuku. To zajišťuje nastavení schůzky a pomáhá snížit rušivý hluk. Další filtrování nenarušuje nahranou hudbu sdílenou jako prezentace prostřednictvím zařízení.

1

Chcete-li použít režim Hudba, nejprve jej povolte na zařízení. Vyberte název zařízení v levém horním rohu domovské obrazovky a přejděte do nastavení > hudební režim a zapněte ho.

2

Na domovské obrazovce vyberte ikonu mikrofonu .

Vyberte Režim hudba ze zvukové nabídky, abyste ho zapne.Chcete-li režim Hudba vypnout, vyberte ve stejné nabídce možnost Výchozí.