Musikkmodus er nyttig for eksterne musikktimer, testing av musikkinstrumenter og andre situasjoner der det er viktig å høre hele spekteret av musikk. Enheten bruker fortsatt sine ekkoreduksjons- og miljøbakgrunnsstøyreduksjonsfunksjoner for å unngå behovet for eksternt utstyr, uten å forringe ytelsen.

Når musikkmodus ikke er i bruk, filtrerer enheten ut flere lyder og reduserer variasjoner i lydnivået. Dette passer for møteinnstillinger og bidrar til å redusere distraherende støy. Den ekstra filtreringen forstyrrer ikke innspilt musikk som deles som en presentasjon gjennom enheten.

1

Hvis du vil bruke musikkmodus, må du aktivere den på enheten først. Velg enhetsnavnet øverst til venstre på startskjermen og gå til Innstillinger > musikkmodus og slå det på.

2

Velg mikrofonikonet på startskjermen.

Velg Musikkmodus fra lydmenyen for å slå den på.Hvis du vil deaktivere musikkmodus, velger du Standard på samme meny.