Tryb muzyczny jest przydatny do zdalnych lekcji muzyki, testowania instrumentów muzycznych i innych sytuacji, w których ważne jest, aby słuchać pełnego zakresu muzyki. Urządzenie nadal wykorzystuje funkcję eliminacji echa i możliwości redukcji szumów w tle w środowisku, aby uniknąć konieczności stosowania sprzętu zewnętrznego, bez obniżania wydajności.

Gdy tryb muzyka nie jest używany, urządzenie odfiltruje dodatkowe dźwięki i zmniejsza wahania poziomu dźwięku. Zapewnia to ustawienia spotkania i pomaga zmniejszyć rozpraszający hałas. Dodatkowe filtrowanie nie koliduje z nagraną muzyką udostępnioną jako prezentacja za pośrednictwem urządzenia.

1

Aby korzystać z trybu Muzyka, najpierw włącz go na urządzeniu. Wybierz nazwę urządzenia w lewym górnym rogu ekranu głównego i przejdź do ustawienia > trybie muzyka i włącz ją.

2

Na ekranie głównym wybierz ikonę mikrofonu .

Wybierz opcję Tryb muzyki z menu audio, aby go włączyć.Aby wyłączyć tryb muzyka, wybierz domyślne z tego samego menu.