Общ преглед на SCORM

В страниците на SCORM системата за управление на обучението (LMS) може да проследи какво трябва да бъде доставено на обучаемия, когато обучаемият постигне умението или компетентността, и изпраща обучаемия на съответното ниво на съдържание.

Интерфейс за програмиране на приложения (API) предоставя стандартен начин за комуникация с LMS с помощта на web-приятелски JavaScript. Webex Training предоставя страница на SCORM, в която хостът може да посочи коя информация се предоставя в API.

Повече за SCORM можете да прочетете на следните уебсайтове:

  • www.adlnet.org

  • www.imsglobal.org

  • www.rhassociates.com/scorm.htm

  • www.teleologic.net/SCORM/index.htm

  • www.altrc.org/specifications.asp

Преглед или редактиране на данни на SCORM

1

Влезте във вашия Webex сайт и отидете на предстоящите си срещи.

2

Изберете връзката за обучителната сесия, която искате да прегледате или редактирате.

3

Изберете връзка до sCORM данни.

4

Ако е необходимо, променете информацията в текстовите полета и падащите списъци и след това запишете промените си.

5

За да изтеглите файла, изберете Запиши и изтегли.