Przegląd SCORM

Na stronach SCORM system zarządzania nauczaniem (LMS) może śledzić, co należy dostarczyć uczniowi, gdy uczeń osiągnie umiejętność lub kompetencję, i wysyła ucznia do odpowiedniego poziomu treści.

Interfejs programowania aplikacji (API) zapewnia standardowy sposób komunikowania się z LMS przy użyciu przyjaznego dla sieci JavaScript. Webex Training udostępnia stronę SCORM, na której host może określić, które informacje są dostarczane w API.

Możesz przeczytać więcej o SCORM na następujących stronach internetowych:

  • www.adlnet.org

  • www.imsglobal.org

  • www.rhassociates.com/scorm.htm

  • www.teleologic.net/SCORM/index.htm

  • www.altrc.org/specifications.asp

Wyświetlanie lub edytowanie danych SCORM

1

Zaloguj się do witryny Webex i przejdź do nadchodzących spotkań.

2

Wybierz link do sesji treningowej, którą chcesz wyświetlić lub edytować.

3

Wybierz łącze obok pozycji Dane SCORM.

4

W razie potrzeby zmień informacje w polach tekstowych i listach rozwijanych, a następnie zapisz zmiany.

5

Aby pobrać plik, wybierz Zapisz i pobierz.