SCORM, översikt

På SCORM-sidor kan utbildningshanteringssystemet (LMS) spåra vad som behöver levereras till studenten, när studenten har uppnått färdigheten eller kompetensen och hänvisa studenten till den lämpliga innehållsnivån.

En API (Application Programming Interface) ger ett standardiserat sätt att kommunicera med LMS genom att använda webbanpassade JavaScript. Webex Training tillhandahåller en SCORM-sida där värden anger vilken information som tillhandahålls i API:en.

Du kan läsa mer om SCORM på följande webbplatser:

  • www.adlnet.org

  • www.imsglobal.org

  • www.rhassociates.com/scorm.htm

  • www.teleologic.net/SCORM/index.htm

  • www.altrc.org/specifications.asp

Visa eller redigera SCORM-data

1

Logga in på din Webex-webbplats och gå till dina kommande möten.

2

Välj länken till det utbildningsmöte som du vill visa eller redigera.

3

Välj en länk bredvid SCORM-data.

4

Vid behov ändrar du informationen i textrutorna och rullgardinslistorna och sparar sedan dina ändringar.

5

För att hämta filen väljer du Spara och hämta.