SCORM pregled

Na SCORM stranicama, sistem menadžmenta učenjem (LMS) može da prati šta treba da se isporuči učeniku, kada učenik postigne veštinu ili kompetentnost, i pošalje učenika na odgovarajući nivo sadržaja.

Programski interfejs aplikacije (API) obezbeđuje standardni način komunikacije sa LMS-om pomoću JavaScript-a pogodnog za Web. Webex Training obezbeđuje SCORM stranicu na kojoj domaćin može da navede koje informacije su navedene u API-u.

Više o SCORM-u možete pročitati na sledećim Veb lokacijama:

  • www.adlnet.org

  • www.imsglobal.org

  • www.rhassociates.com/scorm.htm

  • www.teleologic.net/SCORM/index.htm

  • www.altrc.org/specifications.asp

Prikazivanje ili uređivanje SCORM podataka

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju i idite na predstojeće sastanke.

2

Izaberite vezu za sesiju obuke koju želite da prikažete ili uredite.

3

Izaberite vezu pored SCORM podataka.

4

Ako je potrebno, promenite informacije u okvirima za tekst i padajućim listama, a zatim sačuvajte promene.

5

Da biste preuzeli datoteku, kliknite na dugme Sačuvaj i preuzmi.