Щракнете върху Настройкив страничната лента за навигация, след което отидете на Телефонни услуги .

Тук ще видите една от следните услуги:
  • Влезли сте в Cisco Unified Communications Manager— Вашата услуга за обаждания е Unified CM.

  • Влезли сте в Webex Calling— Вашата услуга за обаждания е Webex Calling.

  • Влезли сте — вашата услуга за обаждания се хоства от вашия доставчик на услуги.


 

Ако не виждате настройка за телефонни услуги, това означава, че вашата организация е конфигурирана само за обаждания на Webex App.

За информация какви функции са достъпни за вас, вж Поддържани опции за повикване

Докоснете своя профилна снимка и след това отидете на Телефонни услуги .

Тук ще видите една от следните услуги:
  • Влезли сте в Cisco Unified Communications Manager— Вашата услуга за обаждания е Unified CM.

  • Влезли сте в Webex Calling— Вашата услуга за обаждания е Webex Calling.

  • Влезли сте — вашата услуга за обаждания се хоства от вашия доставчик на услуги.


 

Ако не виждате настройка за телефонни услуги, това означава, че вашата организация е конфигурирана само за обаждания на Webex App.

За информация какви функции са достъпни за вас, вж Поддържани опции за повикване