Щракнете върху снимката на потребителския си профил и след това отидете на Настройки > Телефонни услуги.

Ще видите една от следните услуги тук:
  • Влезли сте в Cisco Унифициран комуникационен мениджър —Вашата повикваща услуга е Унифициран CM.

  • Влезли сте в Webex Calling —Вашата повикваща услуга е Webex Calling.

  • Влезли сте в профила си —Вашата услуга за обаждания се хоства от вашия Доставчик на услуги.


 

Ако не виждате настройка на Телефонни услуги, това означава, че вашата организация е конфигурирана само за обаждания на Webex App.

За информация за това какви функции са достъпни за вас, вижте Опции за | поддържано извикване на Webex

Щракнете върху снимката на потребителския си профил и след това отидете на Предпочитания > Телефонни услуги.

Ще видите една от следните услуги тук:
  • Влезли сте в Cisco Унифициран комуникационен мениджър —Вашата повикваща услуга е Унифициран CM.

  • Влезли сте в Webex Calling —Вашата повикваща услуга е Webex Calling.

  • Влезли сте в профила си —Вашата услуга за обаждания се хоства от вашия Доставчик на услуги.


 

Ако не виждате настройка на Телефонни услуги, това означава, че вашата организация е конфигурирана само за обаждания на Webex App.

За информация за това какви функции са достъпни за вас, вижте Опции за | поддържано извикване на Webex

Докоснете снимката на потребителския си профил и след това отидете на Телефонни услуги.

Ще видите една от следните услуги тук:
  • Влезли сте в Cisco Унифициран комуникационен мениджър —Вашата повикваща услуга е Унифициран CM.

  • Влезли сте в Webex Calling —Вашата повикваща услуга е Webex Calling.

  • Влезли сте в профила си —Вашата услуга за обаждания се хоства от вашия Доставчик на услуги.


 

Ако не виждате настройка на Телефонни услуги, това означава, че вашата организация е конфигурирана само за обаждания на Webex App.

За информация за това какви функции са достъпни за вас, вижте Опции за | поддържано извикване на Webex