לחצו על הגדרותבסרגל הצידי של הניווט, ולאחר מכן עבור אל שירותי הטלפון.

תראה אחד מהשירותים הבאים כאן:
  • נכנסת ל-Cisco Unified Communications Manager - שירות השיחות שלך הוא Unified CM.

  • נכנסת ל-Webex Calling – שירות השיחות שלך הוא Webex Calling.

  • נכנסת - שירות השיחות שלך מתארח על-ידי ספק השירות שלך.


 

אם אינך רואה הגדרה של שירותי טלפון, פירוש הדבר שהארגון שלך מוגדר לשיחות של יישום Webex בלבד.

לקבלת מידע על התכונות הזמינות לך, ראה אפשרויות התקשרות נתמכות

הקש על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן עבור לשירותי הטלפון.

תראה אחד מהשירותים הבאים כאן:
  • נכנסת ל-Cisco Unified Communications Manager - שירות השיחות שלך הוא Unified CM.

  • נכנסת ל-Webex Calling – שירות השיחות שלך הוא Webex Calling.

  • נכנסת - שירות השיחות שלך מתארח על-ידי ספק השירות שלך.


 

אם אינך רואה הגדרה של שירותי טלפון, פירוש הדבר שהארגון שלך מוגדר לשיחות של יישום Webex בלבד.

לקבלת מידע על התכונות הזמינות לך, ראה אפשרויות התקשרות נתמכות