Kliknite na "Podešavanja" na bočnoj traci za navigaciju, a zatim pristupite opciji Telefonske usluge.

Ovde ćete videti jednu od sledećih usluga:
  • Prijavljeni ste na sastanak Cisco Unified Communications Manager – usluga pozivanja je Unified CM.

  • Prijavljeni ste na Webex Calling – usluga pozivanja je Webex Calling.

  • Prijavljeni ste – Vaš pružalac usluga pozivanja hostuje vašu uslugu.


 

Ako ne vidite postavku telefonskih usluga, to znači da je vaša organizacija konfigurisana samo za pozive u aplikaciji Webex.

Više informacija o funkcijama koje su vam dostupne potražite u članku Podržane opcije pozivanja

Dodirnite sliku profila , a zatim pristupite opciji "Telefonske usluge".

Ovde ćete videti jednu od sledećih usluga:
  • Prijavljeni ste na sastanak Cisco Unified Communications Manager – usluga pozivanja je Unified CM.

  • Prijavljeni ste na Webex Calling – usluga pozivanja je Webex Calling.

  • Prijavljeni ste – Vaš pružalac usluga pozivanja hostuje vašu uslugu.


 

Ako ne vidite postavku telefonskih usluga, to znači da je vaša organizacija konfigurisana samo za pozive u aplikaciji Webex.

Više informacija o funkcijama koje su vam dostupne potražite u članku Podržane opcije pozivanja