Klikněte na položku Nastavení.na navigačním postranním panelu přejděte do části Telefonní služby.

Zde se zobrazí jedna z následujících služeb:
  • Jste přihlášeni k aplikaci Cisco Unified Communications Manager – vaše služba volání je Unified CM.

  • Jste přihlášeni ke službě Webex Calling – vaše služba volání je Webex Calling.

  • Jste přihlášeni – služba volání je hostována vaším poskytovatelem služeb.


 

Pokud nastavení telefonních služeb nevidíte, znamená to, že vaše organizace je nakonfigurována pouze pro hovory v aplikaci Webex.

Informace o tom, které funkce máte k dispozici, najdete v části Podporované možnosti volání

Klepněte na svůj profilový obrázek a přejděte do nabídky Telefonní služby.

Zde se zobrazí jedna z následujících služeb:
  • Jste přihlášeni k aplikaci Cisco Unified Communications Manager – vaše služba volání je Unified CM.

  • Jste přihlášeni ke službě Webex Calling – vaše služba volání je Webex Calling.

  • Jste přihlášeni – služba volání je hostována vaším poskytovatelem služeb.


 

Pokud nastavení telefonních služeb nevidíte, znamená to, že vaše organizace je nakonfigurována pouze pro hovory v aplikaci Webex.

Informace o tom, které funkce máte k dispozici, najdete v části Podporované možnosti volání