Можете да настроите подробностите за вашата среща като частни от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация относно достъпа до него.

Когато се отвори уеб интерфейсът на устройството, отворете раздела Настройка , изберете Настройки и изберете следната конфигурация:

  • Конфигурация > Потребителски интерфейс > Заглавие за видимост на резервациите : Изберете скрито , за да скриете заглавията на срещите. Ще се покаже „Планирана среща“.