Можете да зададете данните за срещата си като „частни“ от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията "Конфигурации на устройства" за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството е отворен, навигирайте до раздела Настройка, изберете Настройки и изберете следната конфигурация:

  • Конфигурация > потребителИнтерфейс > резервации видимост заглавие: Изберете скрити, за да скриете заглавията на събранията. Ще се покаже "Планирано събрание".