V místním webovém rozhraní můžete nastavit podrobnosti o schůzce jako soukromé. Přečtěte si článek konfigurace zařízení pro další informace o přístupu k tomuto článku.

Když je otevřeno webové rozhraní zařízení, přejděte na kartu nastavení , vyberte nastavení a vyberte následující konfiguraci:

  • Konfigurace > UserInterface > Nadpis viditelnosti: Chcete-li názvy schůzek skrýt, klepněte na tlačítko skryto. Zobrazí se „Naplánovaná schůzka“.