V místním webovém rozhraní můžete nastavit podrobnosti o schůzce jako soukromé. Další informace, jak k rozhraní získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení, vyberte Nastavení a zvolte následující konfiguraci:

  • Konfigurace > Uživatelské rozhraní> Viditelnost rezervací Název : Zvolte skryté , chcete-li skrýt názvy schůzek. Zobrazí se „Naplánovaná schůzka“.