Уеб двигателят е включен по подразбиране.

Прочетете Най-добри практики за използване на уеб търсачка, за да научите повече за поддържаните функции и ограничения на уеб търсачката.

Можете да разрешите уеб двигателя от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията "Конфигурации на устройства" за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството е отворен, изберете Настройки под раздела Настройка и изберете следната конфигурация:

  • Конфигурация > webEngine > режим: Изберете Вкл ., за да активирате уеб двигателя.