Pojedinosti o sastanku možete postaviti na privatne s lokalnog web sučelja uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se otvori web sučelje uređaja, idite na karticu Postavljanje , odaberite Postavke i odaberite sljedeća konfiguracija:

  • Konfiguracija > Korisničko sučelje > Naslov vidljivosti rezervacija : Odaberite hidden za skrivanje naslova sastanaka. Prikazat će se "Zakazani sastanak".