1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com/, отидете на Потребители и изберете потребителя, който искате да включите повикване чака.

2

Под Услугиизберете Извикване, и изберете Изчакване на обаждания .

3

Включете Изчакване на обаждания.