1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com/programu přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, na kterého chcete zapnout čekající hovor.

2

V části Službyzvolte Volání avyberte Čekající hovor .

3

Zapněte možnost Čekáníhovoru .