1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Användare och väljer den användare som du vill aktivera Väntande samtal för.

2

Gå till Tjänster och välj Samtal och Väntande samtal.

3

Aktivera Väntande samtal.