Ако хоствате събранието, в планираното време влезте в сайта Webex Meetings на организацията си. Вашият списък с предстоящи събрания е показан в секцията Предстоящи събрания, намираща се в центъра на началната страница на сайта Ви. Намерете събранието си и изберете Старт, за да започнете.

В планираното време плъзнете наляво до екрана Моите събрания и докоснете Старт в горния десен ъгъл.