Ако сте домакин на срещата, в насроченото време, влезте в сайта на Webex Meetings на вашата организация. Списъкът ви с предстоящи срещи се показва в секцията Предстоящи срещи, разположена в центъра на Начален екран страница на вашия сайт. Намерете вашата среща и изберете Започнете да започнем.

В насрочения час плъзнете наляво до Моите срещи екран и докоснете Започнете в горния десен ъгъл.