Ako ste domaćin sastanka, u zakazano vreme, prijavite se na Webex meetings lokaciju vaše organizacije. Lista predstojećih sastanaka prikazana je u odeljku "Predstojeći sastanci" koji se nalazi u centru matične stranice vaše lokacije. Pronađite sastanak i kliknite na dugme Započni za početak.

U planirano vreme brzo prevucite nalevo do ekrana "Moji sastanci" i dodirnite početni ekran u gornjem desnom uglu.