Ako organizujete sastanak, u zakazano vreme, prijavite se na lokaciju svoje Webex Meetings organizacije. Lista predstojećih sastanaka je prikazana u odeljku "Predstojeći sastanci" koji se nalazi na sredini početne stranice vaše lokacije. Pronađite sastanak i izaberite Započnite da biste započeli.

U zakazano vreme prevucite nalevo na Moji sastanci i dodirnite Početak u gornjem desnom uglu.