Jeśli prowadzisz spotkanie w zaplanowanym czasie, zaloguj się do witryny Webex Meetings w Twojej organizacji. Twoja lista nadchodzących spotkań jest wyświetlana w sekcji Nadchodzące spotkania znajdującej się w centrum strony głównej witryny. Znajdź spotkanie i wybierz Start, aby rozpocząć.

W wyznaczonym czasie przesuń palcem w lewo do ekranu Moje spotkania i dotknij Start w prawym górnym rogu.