Jeśli organizujesz spotkanie, w zaplanowanym czasie zaloguj się do witryny Webex Meetings swojej organizacji. Lista nadchodzących spotkań jest wyświetlana w sekcji Nadchodzące spotkania znajdującej się na środku strony głównej witryny. Znajdź spotkanie i wybierz pozycję Rozpocznij, aby rozpocząć.

O zaplanowanej godzinie szybko przesuń w lewo do ekranu Moje spotkania i naciśnij pozycję Rozpocznij w prawym górnym rogu.