אם אתה מארח את הפגישה, בשעה שנקבעה, היכנס לאתר פגישות Webex של הארגון שלך. רשימת הפגישות הקרובות שלך מוצגת במקטע פגישות קרובות הממוקם במרכז דף הבית של האתר שלך. אתר את הפגישה ובחר התחל כדי להתחיל.

בשעה שנקבעה, החלק שמאלה אל מסך הפגישות שלי והקש על התחל בפינה השמאלית העליונה.