Можете да добавите контакт от списъка си "Последни" или "Директория " към вашите "Предпочитани".

1

Докоснете Повикване на началния екран, за да отворите менюто за обаждания и да започнете да пишете името на контакта си в полето Търсене или набиране , за да получите предложения от директорията. Можете също да изберете контакт от списъка Последни .


2

Докоснете името на контакта си и докоснете Още (...).


3

Докоснете Маркирай като любим.


1

Докоснете Повикване в началния екран, за да отворите менюто за обаждания. Започнете да пишете името на контакта си в полето Търсене или набиране , за да получите предложения от директорията. Можете също да изберете контакт от списъка Последни .


2

Докоснете името на контакта си и докоснете Добавяне към предпочитани .

1

Отворете менюто Повикване с бутона OK на дистанционното управление или като натиснете зеления бутон на дистанционното. Използвайте клавишите "Курсор", за да навигирате между "Предпочитани", "Последни"и "Директория" и след това надолу в един от списъците.


2

Изберете контакт, като натиснете OK на дистанционното управление. Използвайте клавишите Курсор, за да навигирате до Още (...) и натиснете OK.


3

Навигирайте надолу до Марк като любим.


  1. Докоснете Повикване в началния екран, за да отворите менюто за обаждания. Започнете да пишете името на контакта си в полето Търсене или набиране, за да получите предложения от директорията. Можете също да изберете контакт от списъка Последни .

  2. Докоснете името на контакта си и докоснете Още (...).

  3. Докоснете Маркирай като любим.