Kontakt sa liste "Nedavni" ili " Katalog" možete dodati u omiljene lokacije.

1

Dodirnite " Pozovi" na početnom ekranu da biste otvorili meni poziva i počeli da pišete ime kontakta u polju "Pretraži" ili "Biraj broj" da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste "Nedavni ".


2

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Još (...).


3

Tapnite na oznaku kao omiljenu lokaciju.


1

Dodirnite stavku Pozovi na početnom ekranu da biste otvorili meni poziva. Počnite da pišete ime kontakta u polju "Pretraži " ili "Biraj broj" da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste "Nedavni ".


2

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Dodaj u omiljene lokacije .

1

Otvorite meni "Poziv " pomoću dugmeta "U redu" daljinskog upravljača ili pritiskom na zeleno dugme na daljinskom upravljaču. Koristite tastere kursora da biste se kretali između omiljenih lokacija, nedavnihi direktorijuma , a zatim nadole na nekoj od lista.


2

Izaberite kontakt tako što ćete pritisnuti dugme "U redu" na daljinskom upravljaču. Koristite tastere Kursor da biste se kretali do stavke Više (...) i kliknite na dugme "U redu".


3

Krećite se do marka kao omiljenog.


  1. Dodirnite stavku Pozovi na početnom ekranu da biste otvorili meni poziva. Počnite da pišete ime kontakta u polju "Pretraži" ili "Biraj broj" da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste "Nedavni ".

  2. Dodirnite ime kontakta i dodirnite Još (...).

  3. Tapnite na oznaku kao omiljenu lokaciju.