Du kan legge til en kontakt fra nylige- eller kataloglisten i Favoritter.

1

Trykk Ring på startskjermen for å åpne samtalemenyen og begynne å skrive kontaktens navn i Søk- eller Oppringing-feltet for å få forslag fra katalogen. Du kan også velge en kontakt fra Nylige-listen .


2

Trykk på kontaktens navn og trykk på Mer (...).


3

Trykk på Merk som favoritt.


1

Trykk ring på startskjermen for å åpne samtalemenyen. Begynn å skrive kontaktens navn i søke- eller oppringingsfeltet for å få forslag fra katalogen. Du kan også velge en kontakt fra Nylige-listen .


2

Tapp kontaktens navn, og tapp Legg til i favoritter .

1

Åpne Ring-menyen med fjernkontrollens OK-knapp , eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen. Bruk markørtastene til å navigere mellom Favoritter, Nyligeog Katalog og deretter ned i en av listene.


2

Velg en kontakt ved å trykke OK på fjernkontrollen. Bruk markørtastene til å navigere til Mer (...) og trykk OK.


3

Naviger ned til som favoritt.


  1. Trykk ring på startskjermen for å åpne samtalemenyen. Begynn å skrive kontaktens navn i søke- eller oppringingsfeltet for å få forslag fra katalogen. Du kan også velge en kontakt fra Nylige-listen .

  2. Trykk på kontaktens navn og trykk på Mer (...).

  3. Trykk på Merk som favoritt.