Do ulubionych możesz dodać kontakt z listy Ostatnie lub Katalog .

1

Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączenia i zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz także wybrać kontakt z listy Ostatnie .


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).


3

Stuknij opcję Oznacz jako ulubione.


1

Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączeń. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz także wybrać kontakt z listy Ostatnie .


2

Stuknij nazwę kontaktu, a następnie stuknij pozycję Dodaj do ulubionych .

1

Otwórz menu Połączenia za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Użyj kursora, aby przejść między Ulubionymi, Ostatnimii Katalogiem , a następnie w dół na jednej z list.


2

Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Użyj kursora, aby przejść do pozycji Więcej (...) i naciśnij przycisk OK.


3

Przejdź w dół do pozycji Oznacz jako ulubione.


  1. Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączeń. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz także wybrać kontakt z listy Ostatnie .

  2. Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).

  3. Stuknij opcję Oznacz jako ulubione.