Do ulubionych można dodać kontakt z listy ostatnie lub lista książki adresowej

1

Dotknij opcji Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączenia, i zacznij pisać imię i nazwisko kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz, Aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).


3

Dotknij Oznacz jako ulubione.


1

Dotknij ikony połączenia na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączenia. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Dodaj do ulubionych .

1

Otwórz menu połączeń przyciskiem OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Za pomocą przycisków kursora można przechodzić między listami Ulubione, ostatnie i katalogi, a następnie w jednej z tych list.


2

Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Za pomocą przycisków kursora przejdź do opcji Więcej (...) i naciśnij OK.


3

Przejdź w dół do opcji Oznacz jako ulubione.


  1. Dotknij ikony połączenia na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączenia. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.

  2. Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).

  3. Dotknij Oznacz jako ulubione.