Приложение на Cisco Webex

Този документ съдържа лицензите и известията за софтуер с отворен код, използвани в приложението Webex.

Уебекс API

Този документ съдържа лицензите и съобщенията за софтуер с отворен код, използвани в API на Webex.

Уебекс телефонно приложение

Този документ съдържа лицензите и известията за софтуер с отворен код, използвани в приложението Webex Calling.

Сиско Спарк

Този документ съдържа лицензи и уведомления за софтуер с отворен код, използван в Cisco Spark Care.

Услуги на Cisco Webex

Следните документи съдържат лицензи и съобщения за софтуер с отворен код, използвани в услугите на Cisco Webex, администрирани от облака.

Хибридни услуги на Cisco Webex

Следните документи съдържат лицензи и съобщения за софтуер с отворен код, използван в Cisco Webex хибридни услуги.

Компоненти на облака на Cisco Webex

Следните документи съдържат лицензи и уведомления за софтуер с отворен код, използван в компонентите на облака на Cisco Webex.