Aplikacja Cisco Webex

Ten dokument zawiera licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania open source używanego w aplikacji Webex.

Interfejs API webex

Ten dokument zawiera licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania open source używanego w interfejsie API Webex.

Aplikacja do połączeń Webex

Ten dokument zawiera licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania open source używanego w aplikacji Webex Calling.

Cisco Spark Care

Ten dokument zawiera licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania open source używanego w cisco Spark Care.

Usługi Cisco Webex

Poniższe dokumenty zawierają licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania typu open source używanego w usługach Cisco Webex administrowanych z chmury.

Usługi hybrydowe Cisco Webex

Poniższe dokumenty zawierają licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania typu open source używanego w usługach cisco Webex Hybrid Services.

Składniki cisco Webex Cloud

Poniższe dokumenty zawierają licencje i powiadomienia dotyczące oprogramowania open source używanego w składnikach chmury wewnętrznej bazy danych Cisco Webex.