אפליקציית Webex

מסמך זה מכיל את הרישיונות וההודעות עבור תוכנת קוד פתוח המשמשת באפליקציית Webex.

ממשק API של אפליקציית Webex

מסמך זה מכיל את הרישיונות וההודעות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות בממשק ה - API של אפליקציית Webex.

יישום Webex Calling

מסמך זה מכיל את הרישיונות וההודעות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות ביישום Webex Calling.

Cisco Spark Care

מסמך זה מכיל את הרישיונות וההודעות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות את Cisco Spark Care.

שירותי Webex

המסמכים הבאים מכילים את הרישיונות וההודעות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות בשירותי Webex הניתנים מהענן.

שירותים היברידיים של Webex

המסמכים הבאים מכילים את הרישיונות וההודעות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות את שירותי Webex Hybrid.

רכיבי הענן של Webex

המסמכים הבאים מכילים את הרישיונות וההודעות עבור תוכנות קוד פתוח המשמשות ברכיבי הענן של Webex.