Aplikacija Cisco Webex

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex aplikaciji.

Webex API

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex API-u.

Webex aplikacija za pozivanje

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u aplikaciji "Webex pozivanje".

Cisco Spark Care

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Cisco Spark Care.

Cisco Webex usluge

Sledeći dokumenti sadrže licence i obaveštenja za open source softver koji se koristi u Cisco Webex uslugama administriranim iz oblaka.

Cisco Webex Hibridne usluge

Sledeći dokumenti sadrže licence i obaveštenja za open source softver koji se koristi u Cisco Webex Hybrid Services.

Cisco Webex komponente u oblaku

Sledeći dokumenti sadrže licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Cisco Webex backend komponentama u oblaku.