Приложение Webex Приложение

Този документ съдържа лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в Приложение Webex ап.

Приложение Webex API

Този документ съдържа лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в Приложение Webex API.

Приложение за обаждания на Webex

Този документ съдържа лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в приложението Webex Calling .

Cisco Spark Care

Този документ съдържа лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в Cisco Spark Care.

Услуги на Webex

Следните документи съдържат лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в Webex услуги, администрирани от облака.

Webex Хибридни услуги

Следните документи съдържат лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в Webex Хибридни услуги.

Webex Облачни компоненти

Следните документи съдържат лицензите и забележките за софтуер с отворен код, използван в Webex бекенд облачни компоненти.