Aplikacja Webex

Ten dokument zawiera licencje i uwagi dotyczące oprogramowania typu open source używanego w Aplikacja Webex .

Aplikacja Webex API

Ten dokument zawiera licencje i uwagi dotyczące oprogramowania open source używanego w Aplikacja Webex API.

Cisco Spark Care

Ten dokument zawiera licencje i uwagi dotyczące oprogramowania open source używanego w programie Cisco Spark Care.

Usługi Webex

Poniższe dokumenty zawierają licencje i uwagi dotyczące oprogramowania open source używanego w Webex usługi administrowane z chmury.

Webex Usługi hybrydowe

Poniższe dokumenty zawierają licencje i uwagi dotyczące oprogramowania open source używanego w Webex Usługi hybrydowe.

Webex Komponenty chmury

Poniższe dokumenty zawierają licencje i uwagi dotyczące oprogramowania open source używanego w Webex komponenty chmury zaplecza.