Aplikacija Webex

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u aplikaciji Webex App.

Aplikacija Webex API

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u API-ju aplikacije Webex.

Webex aplikacija za pozivanje

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex Calling aplikaciji.

Cisco Spark Care

Ovaj dokument sadrži licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Cisco Spark Care.

Usluge Webex

Sledeći dokumenti sadrže licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex uslugama koje se administriraju iz oblaka.

Webex Hybrid Services

Sledeći dokumenti sadrže licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex Hybrid Services.

Webex komponente u oblaku

Sledeći dokumenti sadrže licence i obaveštenja za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex backend cloud komponentama.