Aplikacija Webex

Ovaj dokument sadrži licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u aplikaciji Webex App.

Aplikacija Webex API

Ovaj dokument sadrži licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u API-ju aplikacije Webex.

Aplikacija za pozivanje webexa

Ovaj dokument sadrži licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u aplikaciji Webex Calling .

Cisco Spark Care

Ovaj dokument sadrži licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u Cisco Spark Care.

Webex usluge

Sljedeći dokumenti sadrže licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u Webex uslugama koje se koriste iz oblaka.

Webex Hybrid Services

Sljedeći dokumenti sadrže licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u uslugama Webex Hybrid Services.

Webex komponente u oblaku

Sljedeći dokumenti sadrže licence i obavijesti za softver otvorenog koda koji se koristi u komponentama Webex backend oblaka.