Можете да създавате съобщения за лично състояние, за да замените съобщенията по подразбиране и да кажете на контактите си какво правите с един поглед. Cisco Jabber запазва трите последни съобщения за личен статус за всеки щат. Можете да изберете съобщенията си за състоянието от падащия списък на главния прозорец.

1

Вмъкнете курсора си в полето за съобщение за състояние на главния прозорец.

2

Въведете вашето лично съобщение за състояние.

3

Натиснете клавиша Enter на клавиатурата.

Cisco Jabber показва вашето съобщение за лично състояние.

Можете да създавате съобщения за лично състояние, за да замените съобщенията по подразбиране и да кажете на контактите си какво правите с един поглед.

1

В прозореца на главината изберете иконата на състоянието.

2

Изберете Добавяне на състояние по избор.

3

Въведете персонализирано описание на състоянието и изберете тип състояние.

4

Изберете Добавяне.