Možete da kreirate poruke ličnog statusa da biste zamenili podrazumevane poruke i da biste kontaktima rekli šta radite na prvi pogled. Cisco Jabber čuva tri najnovije lične statusne poruke za svaku državu. Poruke o statusu možete izabrati sa padajuće liste u glavnom prozoru.

1

Umetnite kursor u polje statusne poruke u glavnom prozoru.

2

Unesite poruku o ličnom statusu.

3

Pritisnite taster Enter na tastaturi.

Cisco Jabber prikazuje tvoju ličnu statusnu poruku.

Možete da kreirate poruke ličnog statusa da biste zamenili podrazumevane poruke i da biste kontaktima rekli šta radite na prvi pogled.

1

U prozoru čvorišta izaberite ikonu statusa.

2

Izaberite dodaj prilagođeni status.

3

Unesite prilagođeni opis statusa i izaberite tip statusa.

4

Kliknite na dugme Dodaj.