Използвате затвора за поверителност на камерата, за да включите или изключите своя видео поток по време на разговор или среща в Webex.

Когато затворите капака, видеото спира и участниците в срещата виждат снимката на вашия профил. Видеото се възобновява, когато отворите отново затвора.

Можете също да контролирате видеоклипа си от приложението за срещи. Когато спрете видеото, камерата ви спира да излъчва и светодиодът на камерата се изключва. Включете отново видеото и камерата отново ще започне да излъчва вашето видео.

1

За да изключите видеоклипа си, направете едно от следните действия:

  • Плъзнете затвора наляво.
  • Щракнете върху Спрете видеото от Webex или Webex срещи.
2

За да възобновите видеоклипа си, направете едно от следните действия:

  • Плъзнете затвора най-вдясно.
  • Щракнете върху Стартиране на видео от Webex или Webex срещи.