Koristite zatvarač za privatnost na kameri da biste uključili ili isključili video strim tokom Webex poziva ili sastanka.

Kada zatvorite okidač, video se zaustavlja i učesnici sastanka vide vašu profilnu sliku. Video se nastavlja kada ponovo otvorite zatvarač.

Video možete da kontrolišete i iz aplikacije za sastanke. Kada zaustavite video, kamera prestaje da emituje i LED LAMPICA se isključuje. Ponovo uključite video i kamera ponovo počinje da emituje video.

1

Da biste isključili video, preduzmite jednu od sledećih radnji:

  • Pomerite zatvarač ulevo.
  • Kliknite na Zaustavi video sa Webex ili Webex sastanaka.
2

Da biste nastavili sa video snimkom, preduzmite jednu od sledećih radnji:

  • Pomerite roletnu u krajnju desnu stranu.
  • Kliknite na Pokreni video sa Webex ili Webex sastanaka.