Przy użyciu migawki prywatności kamery można włączyć lub wyłączyć strumień wideo podczas połączenia przez Webex lub spotkania

Po zamknięciu migawki wideo strumieniowe zostaje zatrzymane Strumień wideo jest wznawiany po ponownym otwarciu migawki.

Możesz również użyć przycisków Zatrzymaj wideo i Start video w aplikacji spotkania, aby zatrzymać i wznowić przesyłanie strumieniowe wideo.

1

Aby wyłączyć wideo, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przesuń przegrodę w lewo
  • Kliknij przycisk zatrzymaj wideo z Webex aplikacji lub Webex Meetings.
2

Aby wznowić odtwarzanie wideo, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przesuń ruchomą przegrodę w prawą stronę
  • Kliknij opcję rozpocznij wideo z Webex aplikacji lub Webex Meetings.